СТРАНИЦА НА КОНСУЛТАНТА

Консултант на ,, Фарма-Натура-2008 “ ЕООД – е Д-р Чавдар Михайлов, лекар с дългогодишен опит. Завършил е медицина през 1987 година в МА София. Има придобити специалности по Вътрешни Болести – 1995 година и Пневмология и Фтизиатрия – през 2003 година. Ръководил е отделението за неспецифични белодробни заболявания в Диспансера по Белоддробни Болести през 2014 година, а през 2015-2016 година е бил началник на Вътрешно отделение към МБАЛ Благоевград. Основната дейност се състои в прегледи, диагностика, диспансеризация, хоспитализация и лечение на пациенти с Белодробни заболявания. Д-р Ч. Михайлов осъществява гореизброените дейности, чрез сключен договор с РЗОК Благоевград. Дейностите се осъществяват в кабинет 232, от 9.00 до 12.30 часа, в поликлиниката на ДКЦ Благоевград, всеки работен ден. След първоначална регистрация, пациентите за диспансерно наблюдение с Бронхиална астма и Хронична Обструктивна Белодробна Болест, имат по три, съответно по два безплатни прегледа годишно. На пациентите се прави и Функционално Изследване на Дишането, с кое се проследяват основните функционални параметри на дишането. При необходимост на диспансерно наблюдаваните пациенти се изписва и се дозира инхалаторна терапия, която е напълно безплатна, тъй като се реимборсира от РЗОК.

Д-р Чавдар Михайлов изработва и индивидуални програми при различните остри и хронични заболявания с акцентиране върху природни и билкови продукти с проверено качество и чистота. За по-добри резултати понякога природолечението се предшествува от прочистване на стомашно-чревния тракт. Изработват се и индивидуални диети, съпътстващи лечението на различните заболявания.

При онкоболни ролята на консултанта е изготвяне схема на прием на природните продукти според кръвните показатели, образната диагностика и туморните маркери. Д-р Михайлов проследява медицинските показатели и общото състояние на пациентите през определени времеви интервали. По този начин дозата постепенно се намалява до постигане на оптимални резултати. Желателно е два пъти в годината, по препоръка на консултанта, постигналият ремисия пациент да приема профилактично Варумин, в малка дозировка.

Консултирането на пациентите се осъществява по един от следните варианти, избран от самите тях:

  • Онлайн консултация по документи, като предваритело с телефонен разговор се уточнява каква медицинска документация да бъде изпратена на посочения имейл.
  • Преглед в кабинета и разглеждане на медицинска документация, след предварително записване по телефона.

Мобилен телефон за консултации: +359 87 87 0 13 13.
Имейл за изпращане на документация: bilkavarumin@abv.bg